PAKAR PEDIATRIK PILIHAN PA&MA

DR. NAZRUL NEEZAM NORDIN •

INFO IKON

 

Sub-Kepakaran/Kepakaran:

Pediatrik Gastroenterologi & Hepatologi, Pediatrik

 

Pencapaian Pendidikan:

MBBS (UM), MPaeds (UM)

 

Pengalaman:

• Felo Pediatrik Gastroenterologi, Unit Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi, Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) – 2007

• Felo Pediatrik Gastroenterologi, Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi, Nutrisi dan Transplan Hati, Hospital Selayang – 2008

• Felo Pediatrik Gastroenterologi (Klinikal), Jabatan Pediatrik Gastroenterologi dan Nutrisi, The Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia (Oktober 2009 – Disember 2010)

• Konsultan dan Ketua Unit Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi, Jabatan Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur (Januari 2011 – Ogos 2014)

 

Pencapaian:

• Pensyarah Kehormat Pediatrik (Kulliyyah Perubatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia): Julai 2006 – Jun 2007

• Staf Akademik Kehormat – MMed (Paeds) program [Jabatan Pediatrik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)] Oktober 2011 – 2012

• Pensyarah Kehormat Jabatan Pediatrik, Universiti MAHSA: 2013 – kini

• Daftar Pakar Kebangsaan (National Specialist Registry) – Pediatrik Am dan Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi: Disember 2011

Dr Nazrul Neezam Nordin merupakan seorang Konsultan Pediatrik dan Pediatrik Gastroenterologi & Hepatologi di Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway selepas membina kerjaya di beberapa buah hospital di dalam dan luar negara.

Pencapaian dan sumbangan yang diraih oleh Dr Nazrul dalam bidang pediatrik telah melayakkan beliau menerima beberapa penganugerahan antaranya Pensyarah Kehormat dalam pediatrik (Kulliyyah Perubatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) pada Julai 2006 sehingga Jun 2007 dan Staf Akademik Kehormat  – MMed (Paeds) program (Jabatan Pediatrik, Universiti Kebangsaan Malaysia) pada Oktober 2011 sehingga 2012.

PAKAR PEDIATRIK PILIHAN PA&MA

DR. NAZRUL NEEZAM NORDIN •

INFO IKON

 

Sub-Kepakaran/Kepakaran:

Pediatrik Gastroenterologi & Hepatologi, Pediatrik

 

Pencapaian Pendidikan:

MBBS (UM), MPaeds (UM)

 

Pengalaman:

• Felo Pediatrik Gastroenterologi, Unit Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi, Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) – 2007

• Felo Pediatrik Gastroenterologi, Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi, Nutrisi dan Transplan Hati, Hospital Selayang – 2008

• Felo Pediatrik Gastroenterologi (Klinikal), Jabatan Pediatrik Gastroenterologi dan Nutrisi, The Royal Children’s Hospital, Melbourne, Australia (Oktober 2009 – Disember 2010)

• Konsultan dan Ketua Unit Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi, Jabatan Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur (Januari 2011 – Ogos 2014)

 

Pencapaian:

• Pensyarah Kehormat Pediatrik (Kulliyyah Perubatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia): Julai 2006 – Jun 2007

• Staf Akademik Kehormat – MMed (Paeds) program [Jabatan Pediatrik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)] Oktober 2011 – 2012

• Pensyarah Kehormat Jabatan Pediatrik, Universiti MAHSA: 2013 – kini

• Daftar Pakar Kebangsaan (National Specialist Registry) – Pediatrik Am dan Pediatrik Gastroenterologi, Hepatologi dan Nutrisi: Disember 2011

Dr Nazrul Neezam Nordin merupakan seorang Konsultan Pediatrik dan Pediatrik Gastroenterologi & Hepatologi di Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway selepas membina kerjaya di beberapa buah hospital di dalam dan luar negara.

Pencapaian dan sumbangan yang diraih oleh Dr Nazrul dalam bidang pediatrik telah melayakkan beliau menerima beberapa penganugerahan antaranya Pensyarah Kehormat dalam pediatrik (Kulliyyah Perubatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) pada Julai 2006 sehingga Jun 2007 dan Staf Akademik Kehormat  – MMed (Paeds) program (Jabatan Pediatrik, Universiti Kebangsaan Malaysia) pada Oktober 2011 sehingga 2012.