PUSAT ASUHAN & PEDIDIKAN TERBAIK MESRA KANAK-KANAK PILIHAN PA&MA

HAWARY EDUCATION •

INFO PRODUK

Hawary Education adalah pusat asuhan dan pendidikan swasta yang ditubuhkan pada tahun 2008 dengan pembukaan Taska Hawary sebagai taska induknya. Kini taska Hawary semakin berkembang pesat dengan pembukaan lima lagi cawangannya di seluruh negeri Johor.

Paling menarik pastinya sistem pembelajaran dan mesra kanak-kanak yang ditawarkan Hawary Education malah pembelajaran mengikut umur yang meliputi aktiviti rangsangan perkembangan pra tadika, aktiviti sensori, pemahaman rutin harian, pemahaman urus diri, pengenalan konsep pra penulisan, pra nombor dan pengiraan, hafalan doa harian, hafazan surah pendek dan bermacam lagi yang membuatkan anak-anak terlatih dengan baik sebelum melangkah ke sekolah.

Pusat asuhan ini tidak hanya menjaga anak-anak dengan baik malah mengisi setiap masa dengan menawarkan pelbagai aktiviti dan program terbaik untuk anak-anak.

Dengan motto, “Mari Membina Ummah, Khalifah Cilik Sayang Allah”, anak-anak tidak hanya didedahkan dengan konsep Islamiknya bahkan pendekatan bermain sambil belajar membuatkan anak-anak seronok tambah untuk belajar.

Menjadikan Hawary sebuah Insitusi Pendidikan Awal Kanak – Kanak yang mempunyai krateria berteraskan pendekatan “Belajar melalui Bermain” supaya terlahir modal insan yang seimbang dan holistik dari semua aspek intelek, rohani, jasmani, sosial dan komunikasi menjadi visi Hawary Education.

Maklumat lanjut layari :

PUSAT ASUHAN & PEDIDIKAN TERBAIK MESRA KANAK-KANAK PILIHAN PA&MA

HAWARY EDUCATION •

INFO PRODUK

Hawary Education adalah pusat asuhan dan pendidikan swasta yang ditubuhkan pada tahun 2008 dengan pembukaan Taska Hawary sebagai taska induknya. Kini taska Hawary semakin berkembang pesat dengan pembukaan lima lagi cawangannya di seluruh negeri Johor.

Paling menarik pastinya sistem pembelajaran dan mesra kanak-kanak yang ditawarkan Hawary Education malah pembelajaran mengikut umur yang meliputi aktiviti rangsangan perkembangan pra tadika, aktiviti sensori, pemahaman rutin harian, pemahaman urus diri, pengenalan konsep pra penulisan, pra nombor dan pengiraan, hafalan doa harian, hafazan surah pendek dan bermacam lagi yang membuatkan anak-anak terlatih dengan baik sebelum melangkah ke sekolah.

Pusat asuhan ini tidak hanya menjaga anak-anak dengan baik malah mengisi setiap masa dengan menawarkan pelbagai aktiviti dan program terbaik untuk anak-anak.

Dengan motto, “Mari Membina Ummah, Khalifah Cilik Sayang Allah”, anak-anak tidak hanya didedahkan dengan konsep Islamiknya bahkan pendekatan bermain sambil belajar membuatkan anak-anak seronok tambah untuk belajar.

Menjadikan Hawary sebuah Insitusi Pendidikan Awal Kanak – Kanak yang mempunyai krateria berteraskan pendekatan “Belajar melalui Bermain” supaya terlahir modal insan yang seimbang dan holistik dari semua aspek intelek, rohani, jasmani, sosial dan komunikasi menjadi visi Hawary Education.

Maklumat lanjut layari :

WEBSITE

hawary.com.my

FACEBOOK

Hawary Education