Hospital Keluarga Pilihan Pa&Ma

HOSPITAL ISLAM AZ-ZAHRAH •

INFO PRODUK

Ditubuhkan oleh Tn Hj Abdul Rahman Mt Dali pada tahun 1997. Hospital Islam Az-Zahrah (HIAZ) dibangunkan sebagai institusi perubatan yang melaksanakan dan mempraktikkan Islam bersesuaian dengan berkonsepkan Hospital Mesra Ibadah (HMI).

Aplikasi konsep HMI ini bertujuan untuk memberikan rawatan yang selesa dan mesra serta memberi motivasi dan dorongan rohani kepada pesakit. 

Fasiliti hospital yang lengkap turut memudahkan pesakit menunaikan ibadah ketika sakit dengan bimbingan ustaz dan ustazah.

Hospital Islam Az-Zahrah menyediakan perkhidmatan kepakaran multi-disiplin

Maklumat lanjut layari :

Hospital Keluarga Pilihan Pa&Ma

HOSPITAL ISLAM AZ-ZAHRAH •

INFO PRODUK

Ditubuhkan oleh Tn Hj Abdul Rahman Mt Dali pada tahun 1997. Hospital Islam Az-Zahrah (HIAZ) dibangunkan sebagai institusi perubatan yang melaksanakan dan mempraktikkan Islam bersesuaian dengan berkonsepkan Hospital Mesra Ibadah (HMI).

Aplikasi konsep HMI ini bertujuan untuk memberikan rawatan yang selesa dan mesra serta memberi motivasi dan dorongan rohani kepada pesakit. 

Fasiliti hospital yang lengkap turut memudahkan pesakit menunaikan ibadah ketika sakit dengan bimbingan ustaz dan ustazah.

Hospital Islam Az-Zahrah menyediakan perkhidmatan kepakaran multi-disiplin

Maklumat lanjut layari :