PUSAT PEMBELAJARAN INOVATIF MATEMATIK & BAHASA INGGERIS UNTUK ANAK PILIHAN PA&MA

KUMON •

INFO PRODUK

Tidak perlu diperkenalkan lagi, Kumon Malaysia merupakan sebuah pusat perkembangan minda selepas sekolah yang mencungkil potensi kanak-kanak bagi menguasai subjek Matematik dan Bahasa Inggeris.

Terbukti berjaya menyerlahkan potensi anak-anak dengan penguasaan dua subjek ini, objectif utama program Matematik Kumon ini adalah untuk membantu para pelajar menyelesaikan masalah Matematik dengan tepat dan pantas.

Malah Program Matematik Kumon menawarkan 20 tahap kertas kerja yang berkesan bermula dari peringkat 6A (Mengenal nombor sehingga 10) sehinggalah ke peringkat O (Pembeza dan Integrasi Lanjutan serta Persamaan & Perbezaan).

Manakala Program Bahasa Inggeris Kumon pula direka untuk membina kemahiran menguasai bahasa tersebut untuk kepentingan akademik dan kejayaan pada masa hadapan. Kebanyakan ibu bapa Kumon mendapati bahawa program ini sangat berkesan untuk membina asas akademik yang kukuh serta memupuk pelajar untuk berdikari.

Maklumat lanjut layari :

PUSAT PEMBELAJARAN INOVATIF MATEMATIK & BAHASA INGGERIS UNTUK ANAK PILIHAN PA&MA

KUMON •

INFO PRODUK

Tidak perlu diperkenalkan lagi, Kumon Malaysia merupakan sebuah pusat perkembangan minda selepas sekolah yang mencungkil potensi kanak-kanak bagi menguasai subjek Matematik dan Bahasa Inggeris.

Terbukti berjaya menyerlahkan potensi anak-anak dengan penguasaan dua subjek ini, objectif utama program Matematik Kumon ini adalah untuk membantu para pelajar menyelesaikan masalah Matematik dengan tepat dan pantas.

Malah Program Matematik Kumon menawarkan 20 tahap kertas kerja yang berkesan bermula dari peringkat 6A (Mengenal nombor sehingga 10) sehinggalah ke peringkat O (Pembeza dan Integrasi Lanjutan serta Persamaan & Perbezaan).

Manakala Program Bahasa Inggeris Kumon pula direka untuk membina kemahiran menguasai bahasa tersebut untuk kepentingan akademik dan kejayaan pada masa hadapan. Kebanyakan ibu bapa Kumon mendapati bahawa program ini sangat berkesan untuk membina asas akademik yang kukuh serta memupuk pelajar untuk berdikari.

Maklumat lanjut layari :