IKON PAKAR PILIHAN PA&MA

• MAY HWONG •

INFO IKON

Sebagai Pengarah Urusan di SNS Products Sdn Bhd, beliau sangat aktif dalam mempromosikan kesedaran dan kepentingan penggunaan car seat di kalangan ibu bapa, dan penjaga dengan menulis artikel di dalam majalah, memberi ceramah dan bengkel, serta mengendalikan ‘Car Seat Checks’ – bagi memastikan car seat dipasang dan digunakan dengan betul.  

Misi beliau adalah ingin memastikan setiap kanak-kanak di bawah umur 12 tahun menggunakan car seat yang sesuai di Malaysia, jadi beliau mencabar pasukannya untuk mencari peluang/idea baru dalam memberi kesedaran berkenaan dengan penggunaan car seat yang sesuai dan betul.  

Dengan pengalaman selama 28 tahun dalam industri, beliau dilantik sebagai ‘Child Occupant Safety Trainer’ di Malaysia oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS). Beliau memainkan peranan penting dalam pembangunan modul ‘Malaysian Child Occupant Safety Training Programme (MyCOSTP)’, untuk memberi latihan bukan sahaja kepada pengedar dan penjual car seat, malahan kepada pegawai penguatkuasa JPJ dan Polis Trafik. Beliau sangat berdedikasi bagi memastikan keselamatan penumpang kanak-kanak adalah terjamin.

Maklumat lanjut layari :

IKON PAKAR PILIHAN PA&MA

• MAY HWONG •

INFO IKON

Sebagai Pengarah Urusan di SNS Products Sdn Bhd, beliau sangat aktif dalam mempromosikan kesedaran dan kepentingan penggunaan car seat di kalangan ibu bapa, dan penjaga dengan menulis artikel di dalam majalah, memberi ceramah dan bengkel, serta mengendalikan ‘Car Seat Checks’ – bagi memastikan car seat dipasang dan digunakan dengan betul. 

 Misi beliau adalah ingin memastikan setiap kanak-kanak di bawah umur 12 tahun menggunakan car seat yang sesuai di Malaysia, jadi beliau mencabar pasukannya untuk mencari peluang/idea baru dalam memberi kesedaran berkenaan dengan penggunaan car seat yang sesuai dan betul.  

Dengan pengalaman selama 28 tahun dalam industri, beliau dilantik sebagai ‘Child Occupant Safety Trainer’ di Malaysia oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS). Beliau memainkan peranan penting dalam pembangunan modul ‘Malaysian Child Occupant Safety Training Programme (MyCOSTP)’, untuk memberi latihan bukan sahaja kepada pengedar dan penjual car seat, malahan kepada pegawai penguatkuasa JPJ dan Polis Trafik. Beliau sangat berdedikasi bagi memastikan keselamatan penumpang kanak-kanak adalah terjamin.

Maklumat lanjut layari :

FACEBOOK

May Hwong

INSTAGRAM

mayhwong