KONSULTASI IVF PILIHAN PA&MA

METRO IVF  •

INFO PRODUK

Seiring kemajuan teknologi perubatan, kini terdapat beberapa pilihan dalam rawatan kesuburan untuk memperoleh zuriat dan satu daripadanya adalah In Vitro Fertilisation (IVF). 

Bagi memberikan perkhidmatan rawatan kesuburan kepada yang mengalami masalah inferteliti, Metro IVF diasaskan pada tahun 1989 antara salah satu pusat rawatan kesuburan yang menjadi pilihan. 

Sebagai pusat rawatan kesuburan unggul, Metro IVF menawarkan penyelesaian ketidaksuburan yang komprehensif kepada pesakit.  

Selain rawatan yang diberikan oleh Perunding Kesuburan yang berpengalaman, Metro IVF menggunakan teknologi terkini dengan makmal serba lengkap. Metro IVF memberikan konsultasi kesuburan, rawatan Permanian Berhadas (IUI), Persenyawaan in vitro (IVF), Preimplantation Genetic Screening (PGS), Pengambilan Telur (OPU), rawatan susulan kesuburan, rawatan kepada pasangan yang mengalami keguguran berulang dan kegagalan IVF berulang. 

Maklumat lanjut layari :

KONSULTASI IVF PILIHAN PA&MA

METRO IVF •

INFO PRODUK

Seiring kemajuan teknologi perubatan, kini terdapat beberapa pilihan dalam rawatan kesuburan untuk memperoleh zuriat dan satu daripadanya adalah In Vitro Fertilisation (IVF). 

Bagi memberikan perkhidmatan rawatan kesuburan kepada yang mengalami masalah inferteliti, Metro IVF diasaskan pada tahun 1989 antara salah satu pusat rawatan kesuburan yang menjadi pilihan. 

Sebagai pusat rawatan kesuburan unggul, Metro IVF menawarkan penyelesaian ketidaksuburan yang komprehensif kepada pesakit.  

Selain rawatan yang diberikan oleh Perunding Kesuburan yang berpengalaman, Metro IVF menggunakan teknologi terkini dengan makmal serba lengkap. Metro IVF memberikan konsultasi kesuburan, rawatan Permanian Berhadas (IUI), Persenyawaan in vitro (IVF), Preimplantation Genetic Screening (PGS), Pengambilan Telur (OPU), rawatan susulan kesuburan, rawatan kepada pasangan yang mengalami keguguran berulang dan kegagalan IVF berulang. 

Maklumat lanjut layari :

FACEBOOK

MetroIVF